Pabeigta divu ievērojamu rīdzinieku un viņu piederīgo kapa pieminekļa restaurācija un kapavietas sakārtošana

Edmunda Pfūla un Vilhelma Ludviga Gotlība Gauderera atdusas vieta Lielajos kapos pirms restaurācijas. 2018. gads. Edmunda Pfūla un Vilhelma Ludviga Gotlība Gauderera atdusas vieta Lielajos kapos pirms restaurācijas. 2020. gads. Edmunda Pfūla un Vilhelma Ludviga Gotlība Gauderera atdusas vieta Lielajos kapos pēc restaurācijas. 2020. gads.

Edmunda Pfūla un Vilhelma Ludviga Gotlība Gauderera atdusas vieta Lielajos kapos pirms restaurācijas. 2018. gads.

Edmunda Pfūla un Vilhelma Ludviga Gotlība Gauderera atdusas vieta Lielajos kapos pirms restaurācijas. 2020. gads.

Edmunda Pfūla un Vilhelma Ludviga Gotlība Gauderera atdusas vieta Lielajos kapos pēc restaurācijas. 2020. gads.

/
X