Rīgas Brāļu kapi. Memoriāls Valsts nozīmes mākslas piemineklis Nr. 6971 Valsts nozīmes arhitektūraspiemineklis Nr. 6678

/
X