Piemineklis ārstam, dzejniekam un filozofam Avicennam (980 – 1037)

/
X