Piemineklis - krūšutēls Annai Kernai (1800—1879)

/
X