Piemineklis ārstam, dzejniekam un filozofam Avicennam (980–1037)

/
X