Piemineklis – krūšutēls diriģentam Leonīdan Vīgneram (1906–2001)

/
X