Piemiņas zīme – akmens Dzegužkalna kapiem un 1905. gadā kritušo piemiņai

/
X