XIX gs. lielgabals Vidzemes artilērijas pulka kritušo karavīru piemiņai

/
X