Dekoratīva skulptūra Alberta laukumā

Dekoratīvā skukptūra Alberta laukumā

Dekoratīvā skukptūra Alberta laukumā

/
X